جداول قیمت

پلن C
پلن C
 • تعداد دوربین: 1عدد(یک زاویه)
 • فرمت خروجی: Full HD
 • تعداد بازیگر: 1 عدد(غیر قابل انتخاب)
 • سریالی: ❌
 • موشن گرافیک: ❌
 • جلوه ویژه: ابتدایی
 • لوکیشن اختصاصی: ❌
 • سناریو: ساده
 • مطابق با استانداردهای صدا و سیما
 • مدت زمان تحویل: 7 الی 15 روز
 • طول کار: 10 الی 30 ثانیه
 • گوینده: ابتدایی
 • صداگذاری: معمولی
 • موسیقی: آرشیوی
 • اصلاحات: 1 بار

2.000.000تومان

سفارش !

پلن B
پلن B
 • تعداد دوربین: 1عدد(زوایای مختلف)
 • فرمت خروجی: Full HD
 • تعداد بازیگر:2 عدد(غیر قابل انتخاب)
 • سریالی: تا 2 قسمت
 • موشن گرافیک: ابتدایی و ساده
 • جلوه ویژه: ابتدایی
 • لوکیشن اختصاصی: ❌
 • سناریو: معمولی با قابلیت اصلاح
 • مطابق با استانداردهای صدا و سیما
 • مدت زمان تحویل: 7 الی 20 روز
 • طول کار: 10 الی 45 ثانیه
 • گوینده: معمولی
 • صداگذاری: خوب
 • موسیقی: آرشیوی
 • اصلاحات: 3 بار

5.000.000تومان

سفارش !

پلن A
پلن A
 • تعداد دوربین: 2عدد(زوایای مختلف)
 • فرمت خروجی: 4K
 • تعداد بازیگر:بسته به نوع سناریو 3 الی 5 بازیگر
 • سریالی: بله
 • موشن گرافیک: بسته به نوع سناریو
 • جلوه ویژه: حرفه ای با افکت های متنوع
 • لوکیشن اختصاصی: ✅
 • سناریو: حرفه ای با ایده های نو
 • مطابق با استانداردهای صدا و سیما
 • مدت زمان تحویل: 15 الی 25 روز
 • طول کار: 20 الی 1 دقیقه
 • گوینده: استودیویی حرفه ای
 • صداگذاری: حرفه ای
 • موسیقی: آرشیوی با قابلیت انتخاب
 • اصلاحات: 7 بار

10.000.000تومان

سفارش !

تعرفه موشن گرافیک

حرفه ای
حرفه ای
 • کاراکتر رایگان در صورت نیاز
 • صداگذاری حرفه ای رایگان
 • سناریو رایگان
 • پیش تولید رایگان
 • لوگوموشن رایگان
 • اصلاحات رایگان
 • مدت : یک دقیقه ای
 • زمان تحویل: 7 الی 14 روز

960.000 تومان

خرید